2024

Denne side er opdateret d. 30. april 2024.

Generalforsamling 2024 blev gennemført mandag d. 29. april 2024.

Referatet kan du hente som pdf-dokument her: Referat generalforsamling 29. april 2024

Det reviderede årsregnskab for 2023 blev gennemgået og godkendt på generalforsamlingen, ligesom budgetforslaget for 2024 blev godkendt. Begge dele kan hentes her: Regnskab2023+budget 2024