2019

Generalforsamling 2019 blev afholdt den 9. april.

Referatet kan du hente som pdf-dokument her: Referat af generalforsamling 2019

Det reviderede årsregnskab for 2018 blev gennemgået på generalforsamlingen, ligesom budgettet for 2019 blev godkendt. Begge dele kan hentes her: Regnskab18+budget19 – underskrevet

Generalforsamlingen vedtog, at kontingentet for 2019 er 500 kr. Se nærmere på siden om kontingent ved at trykke her.