Kontingent

Det årlige kontingent vedtages på den ordinære generalforsamling i april måned (se vedtægternes §7, punkt 7 i dagsordenen). Se i referatet af generalforsamlingen, hvor meget der skal betales i kontingent.

For året 2020 opkræves 500 kr. i kontingent.

Den 18. maj 2020 er der lagt en meddelelse om kontingentindbetaling i postkassen til hvert enkelt medlem. Frist for indbetaling er d. 30. juni 2020. Beløbet (500 kr.) indsættes på foreningens konto i Danske Bank: Reg.nr. 4426, konto nr. 4955447395.