Kontakt

Vedtægternes §11 handler om tegningsret, og første afsnit lyder således: ”Formanden og kasserer eller, i deres fravær, den resterende samlede bestyrelse tegner foreningen.

Hvis du vil i kontakt med grundejerforeningen, så er det oftest formanden eller kassereren, som du skal have fat i. Du kan kontakte dem på deres adresse, eller du kan ringe eller sende en e-mail til dem. Se nedenfor: