Nyheder

Denne side er opdateret d. 30. april 2024.

Generalforsamling 2024 er gennemført mandag d. 29. april 2024. Se referatet, det godkendte regnskab og det kommende års budget under punktet Generalforsamlinger, 2024.

Kontingentopkrævningen ligger tilgængelig her.
Referatet, regnskabet, budget og kontingentopkrævning vil blive omdelt i medlemmernes postkasser snarest muligt.

Særlige informationer, hvis du skal sælge. Vi har udarbejdet et dokument, som du kan bruge, hvis du via en ejendomsmægler skal sælge din ejendom. Du finder dokumentet og andre vigtige informationer i forbindelse med salg under menupunktet “Hvis du skal sælge”.

Hvis gadebelysningen svigter: Gadebelysningen i vores område er Ringsted Kommunes ansvar, men kommunen har et firma til at udføre opgaverne med fejlretning mv. Hvis du oplever manglende lys eller andre fejl, så kan du trykke på dette link.

Om grundejerforeningens hjemmeside: Den nuværende hjemmeside blev taget i brug d. 6. juni 2017. Bestyrelsen vil bl.a. benytte hjemmesiden til at kommunikere beskeder ud til medlemmerne. Det er også på hjemmesiden, at du finder relevant og opdateret information om vedtægter, generalforsamlinger, kontingent osv. Har du bemærkninger eller ideer til indhold på hjemmesiden, så kontakt en fra bestyrelsen.