Bestyrelsen

Vedtægternes §9 (første tre afsnit) lyder således:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand og kasserer. Herudover konstituerer bestyrelsen sig selv.

Bestyrelsen repræsenterer grundejerforeningen udadtil i alle anliggender og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg lige år og kasserer og 1 bestyrelsesmedlem er på valg ulige år. Genvalg kan finde sted.”

Bestyrelsen består i øjeblikket af følgende medlemmer:

  • Jørgen Haltrup, formand, Georg Kæstels Vej 2
  • Mette Kristiansen, kasserer, H.A. Dooses Vej 7
  • Steen Pedersen, Smedemestervej 3
  • Erik Møller Jensen, H.A. Dooses Vej 1
  • John H. Hansen, H.A. Dooses Vej 11
  • Inge Ellekjær, suppleant, Smedemestervej 7

Se mere under menupunktet ”Kontakt”.