Kontingent

Denne side er opdateret d. 30. april 2024.

Det årlige kontingent vedtages på den ordinære generalforsamling i april måned (se vedtægternes §7, punkt 7 i dagsordenen). Se i referatet af generalforsamlingen, hvor meget der skal betales i kontingent.

Hvert år bliver der lagt en meddelelse om kontingentindbetaling i postkassen til hvert enkelt medlem. Fristen for indbetaling vil fremgå af meddelelsen. Beløbet indsættes på foreningens konto i Danske Bank: Reg.nr. 4426, konto nr. 4955447395. Se den seneste opkræving herunder.

Opkrævning af kontingent 2024