Hvis du skal sælge

Hvis du vil sælge dit hus, så vælger du selv, om du vil klare det hele selv eller benytte en ejendomsmægler. De fleste benytter en ejendomsmægler til at bistå med alt det praktiske vedr. både annoncering og økonomi­beregninger osv. Uanset dit valg, så skal du huske at informere grundejerforeningen, når salget er gennemført. Grundejerforeningen har brug for at kende navn(e) på de(n) nye ejer(e) og overtagelsesdato­en. Selv om du har en aftale med ejendomsmægleren om, at han/hun giver besked om salget til grundejerforeningen, så er det dit ansvar, at der bliver givet besked. Vi anbefaler derfor, at du altid sender en e-mail til kassereren, når du har solgt dit hus. Kassereren fører et kartotek over alle ejerne, og den konkrete mailadresse finder du under menupunktet ”Kontakt”.

Vi har erfaring for, at i hvert fald nogle ejendomsmæglere på sælgerens vegne retter henvendelse til grundejerforeningen for at få forskellige informationer om grundejerforeningens økonomiske situation mv. og samti­digt få leveret vedtægterne, referatet fra sidste generalforsamling og sidste års regnskab for foreningen. Ofte er der tale om, at der skal udfyldes forskellige formularer, som den enkelte ejendomsmægler anvender til formålet. Grundejerforeningen tager et gebyr for arbejdet med at besvare og udfylde formularer og spørgeskemaer samt sende regnskab og referat til ejendomsmæglere. Udgiften til dette gebyr vil gå videre til sælgeren, altså dig. Derfor kan du spare penge, hvis det er DIG, der sørger for, at ejendomsmægleren får alle de informationer, som kræves i forbindelse med et salg.

Grundejerforeningen har udarbejdet et særligt dokument, som du kan give til din ejendomsmægler. Han/hun kan også selv hente det på foreningens hjemmeside, hvis du gør opmærksom på, at dokumentet findes. Du og din ejendomsmægler kan i dokumentet finde forskellige informationer om grundejerforeningens økonomiske og juridiske forhold. Det printvenlige dokument hentes her: Dokument til ejendomsmæglere

Du finder let det sidste referat af den ordinære generalforsamling her på hjemmesiden. Se under ”Generalforsamlinger” og vælg det relevante årstal. Samme sted finder du det sidste regnskab. Regnskabet følger kalenderåret. Vedtægterne finder du under menupunktet ”Vedtægter”.