Aktuelt

Ny formand og kasserer.

På generalforsamlingen den 27. oktober 2020 valgtes en ny formand og en ny kasserer. Se bestyrelsens sammensætning under menupunktet “Bestyrelsen”