Ny i foreningen

Velkommen til Hømtoppen af 2003 og tillykke med jeres nye hus. Vi håber, at I bliver rigtig glade for at bo i området. Når man flytter til et nyt kvarter, så kan der være mange ting, som for de gamle beboere er en selvfølge, men som er nyt for tilflyttere. Derfor har vi i bestyrelsen valgt at lave disse informationer, som giver svar på nogle af de lidt mere praktiske sider af at bo her.

Kontingent

Alle har pligt til at være medlem af grundejerforeningen. Man kan altså ikke melde sig ud eller vælge ikke at betale kontingent. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet dækker foreningens udgifter til bl.a. gartneropgaver i forhold til fællesarealet og vores volde ud mod Næstvedvej.

Hvert år smider Vetterslev-Høm Borgerforening et girokort i postkassen, som man kan vælge at betale og derved være medlem af Borgerforeningen. Dette girokort har ikke noget med jeres grundejerforening at gøre. Borgerforeningen arbejder aktivt for områdets interesser og arrangerer bl.a. fastelavnsfest, juletræ og Sankt Hans-bål. Derfor kan det være en god ide at støtte Borgerforeningen, men det er helt frivilligt.

Vedligeholdelsespligt

I foreningen har vi to typer veje, hvilket giver en lille forskel i pligterne vedr. vedligeholdelse. Hvis I har købt hus på Georg Kæstelsvej eller H.A. Dooses Vej, så bor I på en privat fællesvej. Dette betyder, at I har vedligeholdelsespligten helt ud til midten af kørebanen. Dvs. det er jer og de andre på samme vej, der skal sørge for at fjerne sne på vejen samt generelt at udbedre huller og andet slid på vejen. Hvis I har købt hus på Smedemestervej eller Høm Byvej, så har I hus ud til offentlig vej. Derved har I kun vedligeholdelsespligt ud til fortovskanten. Det betyder, at kommunen tager sig af selve vejen, men at I skal vedligeholde fra jer selv og ud til, hvor vejen begynder.

Ovenstående tekst omfatter hovedprincippet, men lovgivningen er sådan indrettet, at hvis man ejer en grund, der støder ud til både privat og offentlig vej, så gælder vedligeholdelsespligten for private fællesveje for den del af den private fællesvej, der støder op til grunden. Det er altså ikke blot et spørgsmål om, hvor man har sin adresse eller indkørsel.

Alle medlemmer af foreningen har vedligeholdelsespligt. Dette indebærer bl.a. følgende:

  • At fjerne ukrudt.
  • At renholde grøfter, rendesten, nedløbsrør og lign.
  • At beskære hække og træer, så de ikke generer forbipasserende.
  • At rydde sne samt at bekæmpe mod glat føre.

Lokalplan

Vi skal gøre opmærksom på, at vi er underlagt kommunens lokalplan 97, som det kan være en rigtig god ide at orientere sig i. Se nærmere via dette link: Lokalplan 97

Kommunikation

Bestyrelsen i grundejerforeningen forsøger at holde udgiftsniveauet nede, og bl.a. derfor er det hensigtsmæssigt at kommunikere elektronisk, når det er muligt. Vi har etableret denne hjemmeside, hvor vi giver medlemmerne al relevant information om medlemskabet af foreningen. Du vil bl.a. kunne finde referater af generalforsamlinger og lign., hvor der kan være vigtig information til dig som medlem. Du vil også på siden kunne finde kontaktoplysninger til bestyrelsen, så du f.eks. kan sende e-mail til formanden og/eller kassereren.

Når der skal betales kontingent, skal det ske ved bankoverførsel via din netbank. Se nærmere under menupunktet “Kontingent”, når du skal indbetale dit bidrag til foreningen.

Foreningens vedtægter kræver, at der i visse situationer omdeles papirer til hvert enkelt medlem. Dette sker bl.a. i forbindelse med indkaldelser til generalforsamlinger og ved kontingentopkrævning.