2018

Generalforsamling 2018 blev afholdt den 17. april.

Referatet kan du hente som pdf-dokument her: Referat af Generalforsamling 2018

Det reviderede årsregnskab for 2017 og budget for 2018 blev godkendt på generalforsamlingen og kan hentes her: Regnskab17+budget18 – underskrevet

Generalforsamlingen vedtog, at kontingentet for 2018 er 0 kr.