2021

Denne side er opdateret d. 8. marts 2021.

Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling i grundejerforeningen finder sted

tirsdag d. 20. april 2021 kl. 19.00

Sted: Georg Kæstels Vej 2, 4100 Ringsted.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Der udsendes snarest muligt en indkaldelse, der omdeles til alle medlemmers postkasse.

Det revisorgodkendte regnskab og bestyrelsens forslag om kontingent for 2021 kan ses her: Regnskab20+budget21

Bestyrelsens forslag til kontingent for 2021: 300 kr.