2020

Generalforsamling 2020 skulle være afholdt den 21. april. På grund af situationen med Coronavirus udskydes generalforsamlingen til et senere tidspunkt. Nærmere vil blive oplyst, når det er muligt.

Det reviderede årsregnskab for 2019 og budgetforslag for 2020 kan hentes her: Regnskab19+budget20 – underskrevet

Bestyrelsen stiller forslag om, at kontingentet for 2020 er 500 kr.