Aktuelt

Grundejerforeningen Hømtoppen af 2003
Høm, den 18. maj 2020

Indbetaling af kontingent for 2020

Den ordinære generalforsamling er på grund af den nuværende situation ud­skudt. Bestyrelsen har dog besluttet at gennemføre en kontingentopkrævning på baggrund af bestyrelsens forslag til budget for 2020. Der bliver derfor tale om en acontoindbetaling, som forventes godkendt af en generalforsamling senere i år.

Kontingentet for 2020 (aconto) er 500 kr.

Du skal overføre beløbet til grundejerforeningens konto i Danske Bank:

Reg.nr. 4426, konto nr. 4955447395

OBS! Husk at angive navn, vejnavn og nummer. Du kan f.eks. skrive ”SMV 1” for Smedemestervej 1, hvis der ikke er plads til den fulde adresse.

Beløbet bedes indsat på foreningens konto senest den 30. juni 2020.

Hvis grundejerforeningen ikke har modtaget din betaling inden for fristen, vil du modtage en rykker. For hver rykker, som du modtager, skal du betale et rykker­gebyr på 100 kr. (se vedtægternes § 4 om kontingent og rykkergebyr).

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Hømtoppen af 2003
v. kassereren, Per Bach Jensen, H. A. Dooses Vej 4.

Kassereren kan også kontaktes pr. e-mail eller telefon, hvis du har spørgsmål. Se under menupunktet “Kontakt”.