Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling 2021: Generalforsamling i grundejerforeningen finder sted tirsdag d. 20. april 2021 kl. 19.00. Se mere under punktet Generalforsamlinger.

Generalforsamling 2020: Generalforsamlingen skulle være afholdt den 21. april. På grund af situationen med Coronavirus blev generalforsamlingen udskudt og først gennemført d. 27. oktober 2020. Se Referat af generalforsamling 2020.

Hvis gadebelysningen svigter: Gadebelysningen i vores område er Ringsted Kommunes ansvar, men kommunen har et firma til at udføre opgaverne med fejlretning mv. Hvis du oplever manglende lys eller andre fejl, så kan du trykke på dette link.

Privatlivspolitikken: Som led i den såkaldte “Persondataforordning” (GDPR) er der i vores grundejerforening udarbejdet en “Privatlivspolitik”. Alle foreninger – og altså også vores grundejerforening – skal leve op til lovgivningen. Lovgivningen er fra maj 2018, hvor der er fastsat regler for, hvordan personoplysninger skal behandles. Alle medlemmer opfordres til at sætte sig ind i privatlivspolitikken. Der er oprettet et særligt menupunkt til denne hjemmeside, hvor privatlivspolitikken ligger som pdf-dokument. 1. udgave af privatlivspolitikken er dateret d. 10. april 2019. Gå til menupunktet om Privatlivspolitik ved at trykke her.

Om grundejerforeningens hjemmeside: Den nuværende hjemmeside blev taget i brug d. 6. juni 2017. Bestyrelsen vil bl.a. benytte hjemmesiden til at kommunikere beskeder ud til medlemmerne. Det er også på hjemmesiden, at du finder relevant og opdateret information om vedtægter, generalforsamlinger, kontingent osv. Har du bemærkninger eller ideer til indhold på hjemmesiden, så kontakt en fra bestyrelsen.

Særlige informationer, hvis du skal sælge. Vi har udarbejdet et dokument, som du kan bruge, hvis du via en ejendomsmægler skal sælge din ejendom. Du finder dokumentet og andre vigtige informationer i forbindelse med salg under menupunktet “Hvis du skal sælge”.