Nyheder

Denne side er opdateret d. 28. april 2022.

Kontingent for 2022: På den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen blev kontingentet fastsat til 300 kr. Se flere informationer under punktet Kontingent.

Generalforsamling 2022: Den årlige generalforsamling i grundejerforeningen blev gennemført tirsdag d. 26. april 2022. Se referatet under punktet Generalforsamlinger, vælg 2022. Samme sted kan du også se regnskabet for 2021 inkl. det godkendte budget for 2022.

Hvis gadebelysningen svigter: Gadebelysningen i vores område er Ringsted Kommunes ansvar, men kommunen har et firma til at udføre opgaverne med fejlretning mv. Hvis du oplever manglende lys eller andre fejl, så kan du trykke på dette link.

Privatlivspolitikken: Som led i den såkaldte “Persondataforordning” (GDPR) er der i vores grundejerforening udarbejdet en “Privatlivspolitik”. Alle foreninger – og altså også vores grundejerforening – skal leve op til lovgivningen. Lovgivningen er fra maj 2018, hvor der er fastsat regler for, hvordan personoplysninger skal behandles. Alle medlemmer opfordres til at sætte sig ind i privatlivspolitikken. Der er oprettet et særligt menupunkt til denne hjemmeside, hvor privatlivspolitikken ligger som pdf-dokument. 1. udgave af privatlivspolitikken er dateret d. 10. april 2019. Gå til menupunktet om Privatlivspolitik ved at trykke her.

Om grundejerforeningens hjemmeside: Den nuværende hjemmeside blev taget i brug d. 6. juni 2017. Bestyrelsen vil bl.a. benytte hjemmesiden til at kommunikere beskeder ud til medlemmerne. Det er også på hjemmesiden, at du finder relevant og opdateret information om vedtægter, generalforsamlinger, kontingent osv. Har du bemærkninger eller ideer til indhold på hjemmesiden, så kontakt en fra bestyrelsen.

Særlige informationer, hvis du skal sælge. Vi har udarbejdet et dokument, som du kan bruge, hvis du via en ejendomsmægler skal sælge din ejendom. Du finder dokumentet og andre vigtige informationer i forbindelse med salg under menupunktet “Hvis du skal sælge”.